Obsah

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Typ: ostatní
Oznámení Českého statistického úřadu 1Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21.

informativné leták

 

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

 

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google PlayApp Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

SČÍTÁNÍ BLIŽŠÍ INFORMACE

Obec nemá na starosti, kdo se sečte. Obec nebude distribuovat žádné formuláře, jen komisař.

Od 17.4.2021 budou obcházet domy sčítací komisaři a Ti co nevyplnili formulář on-line, budou vyplňovat papírové formuláře. Naší obci je určený komisař: Tkadlecová Karolína, číslo průkazu 90­06­05228. Rozhodně nebudou kontrolovat, kdo vyplnil formulář. Komisařem bude kontaktován ten, jehož formulář byl odeslán neúplný.

Pokud občan vyplní více on-line formulářů, zpracuje se poslední odeslaný.

Vyplnění on-line formuláře není časově náročné, může se vyplňování přerušit, rozpracovaný formulář uložit, či přeposlat k dalšímu vyplnění dalším rodinným příslušníkem.

On – line formulář je možné vyplnit na PC, tak v telefonu. Je navržen pro operační systémy Windows, Android, iOS. Využívá napojení na stávající registry.

Při sčítání není rozhodné trvalé bydliště, ale skutečný pobyt.

Sčítání bezdomovců bude provedeno přes dobrovolnické organizace (např. Armáda spásy a další – obec by neměla řešit).

Údaje o sčítacích komisařích, včetně čísel průkazů mají být zveřejněny na obcích minimálně 14 dnů před rozhodným dnem. Informace jsou zveřejněny na úřední desce obce Jankovice a na webových stránkách obce.

Časté otázky a odpovědi:

 • Osoba má trvalý pobyt na ohlašovně, jak se bude sčítat? Při sčítání lidu se neřeší trvalý pobyt, ale pobyt faktický. Osoby s tzv. úřední adresou se budou sčítat či uvádět na formuláři tu adresu, na které se fakticky zdržují (tzn. Ohlašovna za ně nic automaticky nevyplňuje).

 • Osoba, jejímž opatrovníkem je jiná osoba či obec, jak se bude sčítat? Za tuto osobu provede sčítání opatrovník (ať už je to jiná fyzická osoba či obec). Pokud osoba, která má opatrovníka, dlouhodobě pobývá v nějakém zařízení, opatrovník kontaktuje toto zařízení a sdělí, že osoba je už vysčítaná.
 • Osoby žijící v zahraničí – budou se sčítat on-line, podrobné informace podají zastupitelské úřady.
 • Cizinci - povinnost sečíst se mají všichni cizinci, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (nezávisle na tom, zda se aktuálně nacházejí v Česku, nebo ne). Formulář musí vyplnit i v případě, že jim byl udělen azyl nebo na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Sčítání se netýká pouze diplomatů a cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté).

Jinak:
1. Sčítá se každý, kdo má v Česku evidovaný pobyt nad 90 dnů, příp. azyl (resp. ho měl o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021). Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije a jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu.
2. Sčítá se tedy každý, kdo je na našem území přítomný v rozhodný okamžik (o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), pokud není diplomat nebo cizinec přítomný zde jen krátkodobě (do 90 dnů). Nezáleží na tom, zda tady má evidovaný pobyt.

 • Sčítání domácností - sčítají se domácnosti, nikoliv byty, domy, jiné nemovitosti
 • v jednom domě žijí dvě domácnosti (dvě samostatně hospodařící jednotky) – sčítá se každá zvlášť
 • jedna osoba vlastní více nemovitostí – sčítá se pouze tam, kde se fakticky zdržuje. Pokud nemovitosti pronajímá, potom se v nich sčítají ty osoby, které tam skutečně bydlí. Majitel nemovitostí to však neřeší. To samé platí v případě obce, která vlastní obecní byty. Povinnost sčítání padá na občany, nikoliv na majitele nemovitostí.
 • V době sčítání nemá osoba platný doklad totožnosti – elektronický dotazník ho v tomto případě dál nepustí (pokud nemá osoba datovou schránku nebo jiný způsob, jak elektronicky ověřit totožnost). Bude se sčítat dotazníkem v papírové podobě, který mu doručí sčítací komisař po 17. 4. 2021. Pokud osoba vlastní občanský průkaz, kterému ale skončila doba platnosti, je možné se sčítat on-line.
 • Rodinný dům, který není zkolaudovaný a nemá přiděleno číslo popisné – pokud v takovém době osoba bydlí, potom se nemůže sčítat on-line, ale pouze na papírovém dotazníku, kde uvede co nejpřesnější adresu domu.
 • Chaty, chalupy – pokud zde osoba dlouhodobě pobývá, může se sčítat i zde, tzn. uvést místo svého pobytu chatu. Pokud má chata přiděleno číslo popisné, číslo evidenční – lze se sčítat on-line. Pokud ne, je potřeba použít papírovou podobu dotazníku.
 • Nemocnice -  za osobu, která je v době sčítání hospitalizovaná, provede sčítání jiný člen domácnosti. V nemocnicích se nesčítá.
 • Děti ve střídavé péči – pobyt k rozhodnému datu 27. 3. 2021. Pokud se rodiče nedohodnou, kdo děti sečte a učiní tak oba rodiče nezávisle na sobě, nic se neděje, protože ve výsledném zpracování se tyto údaje objeví duplicitně a budou opraveny.
 • Duplicitní údaje – může se stát, že jednu osobu (př. samostatně žijící senior) je sečten dvěma jeho dospělými dětmi – duplicita se projeví ve výsledném zpracování a bude opravena.
 • Domovy pro seniory – sčítání bude provádět komisař

 

 

Důležité odkazy:

www.scitani.cz

https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/faq - časté dotazy

https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/kestazeni - ke stažení

https://scitani.ceskaposta.cz/ - vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst

 

Oznámeni ČSÚ o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 zde ke stažení

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro obec Jankovice  zde ke stažení


Přílohy

Vytvořeno: 18. 2. 2021
Poslední aktualizace: 8. 4. 2021 10:52
Autor: Správce Webu