Obsah

Veřejná sbírka

"Obnova střechy věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích"

 

Vážení občané.

Dne 31.8.2021 byla ukončena veřejná sbírka finančních prostředků na rekonstrukci střechy věže kostela. Od vyhlášení veřejné sbírky dne 19.dubna 2021 se podařilo na transparentním účtu obce Jankovice shromáždit  44.950,-Kč. Do sbírky přispělo 32 občanů. Děkujeme všem, kterým není osud naší kulturní památky lhostejný.  Finanční prostředky budou ve spolupráci s Římsko katolickou farností Jankovice  využity na realizaci díla v celkové hodnotě 1.125.500,-Kč. O přípravě i realizaci rekonstrukce střechy věže kostela budete i nadále prostřednictvím Obecního úřadu informováni. 

 

 

Odkaz na pohyby na transpartentním účtu zde

V případě, že nebude rekonstrukce provedena, budou všem dárcům finanční prostředky vráceny. 

 

ministerstvo kultury