Obsah

Veřejná sbírka

"Obnova střechy věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích"

 

Vážení občané.

V tomto roce je k realizaci připravena investiční akce Římsko–katolické farnosti (ŘKF) Jankovice na rekonstrukci střechy věže místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Celkové náklady byly vyčísleny na 1.125.500,-Kč. Na akci přispěje Ministerstvo kultury částkou 320.000,-Kč, Zlínský kraj byl požádán o dotaci ve výši 300.000,-  Kč, Arcibiskupství olomoucké na rekonstrukci vyčlenilo 250.000,-Kč. ŘKF Jankovice uhradí 75.500,-Kč a z obecního rozpočtu bylo na tuto akci uvolněno 70.000,-Kč. Přesto však 110.000,-Kč schází k tomu, aby mohla být akce zahájena. Z tohoto důvodu se obec Jankovice obrací na občany s prosbou o finanční podporu prostřednictvím veřejné sbírky.

 

Peněžní prostředky je možné poukázat:

na transparentní účet č.2701970949/2010

složením hotovosti na přepážce Obecního úřadu v Jankovicích.

V případě, že nebude rekonstrukce provedena, budou všem dárcům finanční prostředky vráceny. 

 

Odkaz na pohyby na transpartentním účtu zde