Obsah

Aktuální informace


AKTUÁLNÍ INFO PRO RODIČE

Od tohoto týdne 3.5.- 7.5.2021 se děti ve školce budou testovat jen jednou týdně.Od pondělí by mohly do školky nastoupit už všechny děti.Ve čtvrtek vláda rozhodne,zda se to bude týkat také Zlínského kraje.Budeme Vás informovat


 

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 2021

 

V době letních prázdnin bude naše mateřská škola uzavřena v termínu

od 12. července do 20. srpna 2021.

Provoz bude zahájen v pondělí 23. srpna 2021.

V termínu od 16.8. do 20.8. je možné po dohodě umístit dítě v Mateřské škole Traplice.

 

Vranková Irma,

ředitelka Mateřské školy Jankovice

 


Rozhodnutí o snížení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Jankovice v dubnu 2021

 

Na základě nepříznivé epidemiologické situace vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se zakazuje od 1. 3. 2021 osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

  • Z tohoto důvodu stanovuji výši úplaty za měsíc duben 2021 v částce 0,-Kč.
  • Dětem rodičů, kteří spadají do výčtu vybraných profesí vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dne 6. dubna 2021,

          č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

          a které jsou osobně přítomny od 12. 4. 2021 v mateřské škole, stanovuji

          výši úplaty za měsíc duben 2021 v částce 200,- Kč

 

Vranková Irma,

ředitelka Mateřské školy Jankovice

_____________________________________________________________________________________

INFORMACE K OTEVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 

V pondělí 12. dubna se otevírají mateřské školy (tedy i ta naše) pouze pro děti, které

a)plní povinnou předškolní docházku (děti narozené do 31.8.2015)  

b) děti rodičů,jejichž profese spadá do vyjímky uvedené v Mimořádných opatřeních o omezení provozu škol a školských zařízení od 12.dubna2021(MŠMT)

„Odst.14. v mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem , jejichž zákonní zástupci jsou

 a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

 b)pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,

    školní družině, školním klubu

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů

 e) příslušníci ozbrojených sil

 f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

 g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.

     108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky

 i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce dokládá potvrzením od zaměstnavatele

Docházka je podmíněna tím, že se děti budou 2x týdně testovat (pondělí a čtvrtek, při nepravidelné docházce bude řešeno individuálně).

Samozřejmě máte možnost dítě i nadále z docházky do MŠ omluvit.

Jak bude probíhat testování:

Testovat bude rodič (určený pracovník MŠ bude pouze dohlížet) ). Prostorem k testování bude vestibul MŠ,po odebrání vzorku se rodič odebere mimo prostor školky a vyčká na výsledek testu

Pokud bude test pozitivní, dítě do MŠ nesmí a rodič je povinen zajistit u dítěte PCR test.

Pokud tento bude negativní, může dítě do MŠ.

Máte možnost doložit v pondělí negativní PCR test (ne starší 48 hodin) - v tomto případě nemusíte dítě v MŠ testovat, tento PCR test je platný týden.

Netestují se děti, které doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní (v tomto případě prosím doložit potvrzení od vašeho pediatra, do kdy platí tato ochranná lhůta, stačí sken s razítkem).

Roušky ani jinou ochranu úst děti mít v době pobytu v MŠ nemusejí.

Prosím nahlásit  do zítřka (pátku 9.4.) zda bude Vaše dítě do MŠ chodit (je potřeba zajistit potraviny, tak abychom věděli, v jakém množství objednat).

Ohledně docházky mladších dětí nemáme v tuto chvíli žádné konkrétní informace. Školné za měsíc duben bude doúčtováno v měsíci květnu.

Otevření provozu ode dne 12.4. je v našem kraji podmíněno rozhodnutím KHS Zlín -  dnes odpoledne.Sledujte prosím.

 

 

V Jankovicích 8.4.2021

Vranková Irma,ředitelka MŠ

_____________________________________________________________________________________

 

zápis_____________________________________________________________________________________

Provozní podmínky Mateřské školy Jankovice ve  školním roce 2020/2021 vzhledem k hygienicko-epidemiologickým opatřením ke COVID -19, platné od 1.9.2020

zde ke stažení