Obsah

Aktuální informace


PLÁN AKCÍ V MŠ - ŘÍJEN 2019

 

1.10. DEN SENIORŮ - dědečkové a babičky si ve školce užijí svých vnoučátek)

21.10. Divadlo v MŠ Traplice „Pohádkový kolotoč“ - odjíždíme v 9.40 hod. a vrátíme se v 11.40 hod. autobusem

24.10. LOGOPEDKA  V MŠ - v 8,00 hod. přijede do MŠ Mgr.Iva Chudobová na logopedickou depistáž, vyšetří pouze děti, které nedochází k logopedovi

24.10. DÝŇOVÁNÍ V MŠ – přineste si dýně, společně je vydlabeme a vyzdobíme jimi okna MŠ na páteční Lampionový průvod. Sejdeme se v 15,45 hod. v MŠ, uvaříme čajík a ochutnáme buchtičku od dětí.

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE

30.11. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - vystoupení dětí před obecním úřadem

5.12. MIKULÁŠ V MŠ - návštěva Mikuláše a anděla s nadílkou

17.12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY - společné tvoření a předvánoční posezení ve školce

 

Tento plán akcí může být doplněn o návštěvu pohádek v Traplicích nebo v Uherském Hradišti. Zatím nemáme konkrétní termíny. Informace zveřejníme na nástěnce v rámci měsíčních rozpisů.

Na třídních schůzkách dostali rodiče přístupové heslo k portálu Rajče, kam budou nyní ukládány fotografie z akcí školky.