Obsah

Folklorní spolek Jankovice

IČO 06526241

Účelem činnosti spolku je sdružovat děti, mládež a dospělé za účelem zájmové činnosti rozvíjející lidové umění, národní kulturu České republiky a kulturní dědictví obce Jankovice a místního mikroregionu.

Předseda: Ing.arch. Jaroslav DVOŘÁK