Obsah

Oznámení Singulární Společnosti Jankovice, z.s.

V roce 2023 Společnost občanům nabízí možnost pronájmu části pozemků za účelem pastvy, pěstování plodin, nebo výsadby ovocných stromů na základě uzavření pachtovní smlouvy. Zájemci o možnost hospodaření na singulárních pozemcích se mohou přihlásit u místopředsedy Správní rady pana Lubomíra Remeše, tel: 608 480722.

Zájemci o samovýrobu palivového dřeva, případně nákupu kulatiny, se mohou hlásit u předsedy Správní rady pana Františka Viktory, tel: 605 402936. 


Stanovy Společnosti.pdf (1.27 MB)

 

Představitelé Společnosti.pdf (90.29 kB)