Obsah

TJ Sokol Jankovice

http://souteze.fotbal.cz

rozpis jaro 2023

so

TJ Sokol Jankovice

Počátky sportovního klubu S.K. Jankovice spadají do roku 1932. Mládež v obci převážně kopanou vůbec neznala. Z myšlenkou začít hrát kopanou přišli zakladatelé sportovního klubu František Michalík č.p. 17 (soudní úředník) a František Valer č.p. 1 (dentista). Pro nedostatek domácích hráčů bylo nutno přibrat hráče z Košíků.

    Mimo výše uvedené zakladatele klubu patřili mezi první kmenové fotbalisty v roce 1933 Miroslav Raška, Josef Šilc, František Hrbáček, Bedřich Jelínek, František Jelínek, Bedřich Partl a Zavřel. Z Košíků pak Arnošt Navrátil, František Liška, Ignác Jabůrek, Alois Škrabal (brankář), Antonín Večeřa, František Tomaštík a František Šárník-Tomaštík, zvaný Séli.

    Klub nebyl zpočátku hlášen u fotbalové asociace. První přátelské zápasy odehrálo mužstvo proti okolním dědinám (Traplice, Jalubí, Babice, Huštěnovice, Velehrad, Kostelany, Zborovice, Staré Město aj.). K odvetným zápasům se jezdilo na kolech. Aby hráči nepřijeli k zápasu vyčerpaní, vozili je ti, kteří nebyli v sestavě.   

    Největší starosti zakládajících členů bylo zajistit vhodné hřiště. Obecní zastupitelstvo bylo tehdy složeno převážně ze starších hospodářů a ti neradi viděli tuto novotu v dědině. Přesto 20.12.1933 byly pronajaty obecní louky pod dědinou ke zřízení hřiště. První nájemné mělo být zaplaceno v ceně trávy. V roce 1936 bylo stanoveno nájemné v ceně 250,- Kč s podmínkou, že hřiště bude sloužit potřebám zdejší školy a předvojenské výchově mládeže.

    2.světová válka se negativně zapsala do historie klubu. Hráči byli převážně totálně nasazeni. V roce 1943 nabízeli zbylí sportovci za pronájem 2000,- Kč ročně. Dohody však nebylo dosaženo. Členové klubu se však nevzdali a pronajali si od soukromníků dvě louky v nedaleké blízkosti dnešního hřiště. Hrálo se na šířku pozemků od silnice k potoku. V roce 1946 bylo pronajato pískoviště v Podkozinčí. Úprava terénu probíhala brigádnicky, přesto hřiště nevyhovovalo svému účelu. Docházelo zde k častým pádům a zraněním. Sportovci se opět zajímali o obecní louky, aby došlo k dalšímu vývoji kopané. Tyto pozemky zůstali hrací plochou až doposud. Na své poměry se začala zlepšovat i finanční situace klubu. Došlo však k odchodu některých hráčů do pohraničí nebo na zákl. vojenskou službu.

    V roce 1954 byla založena T.J. Sokol – odbor kopaná. Až v roce 1969 bylo započato se stavbou šaten, která pokračovala až do roku 1977, kdy byly dokončeny umývárny. Převážná většina prací byla prováděna brigádnicky a to nejen členy T.J. Sokol. Přesto je třeba vzpomenout alespoň některé bývalé aktivní členy např. Vincenc Šilc, M. Kučera, Vladimír Hruška nebo František Šimek (dlouholetý předseda).

    Do roku 1971 se hrálo nepřetržitě v soutěži IV. Třídy. V letech 1971 – 1973 o třídu výše . Jaro 1977 se zapsalo zatím jako největší úspěch jankovského fotbalu. Mužstvo si vybojovalo postup do okresního přeboru, kde odehrálo dva soutěžní ročníky. Později nastalo období méně dobrých úspěchů.  Ke konci roku 1981 měla T.J. Sokol 79 členů.

  

Na místech předsedy T.J. Sokol působili:

     1955-1963 Kučera M.

     1964-1974 Šimek František

     1975           Olšák Vojtěch

     1976-1988 Šimek František

     1989-1996 Šilc Radek

     1997-2004 Silný Václav

     2005-2010 Kutálek Rudolf ml. 

     od r.2011   Sentl Milan

    

Od konce 80. let se vedení T.J. Sokol ujala mladá nastupující generace. Zpočátku se projevila nezkušenost, kterou však nahradilo nadšení a ochota aktivně se zapojovat do činnosti. Se změnou politického uspořádání naší země nastaly možnosti finanční podpory od jiných subjektů než od svazu ČSTV.

    U nás až do roku 1997 tyto možnosti nebyly. V tomto roce přinesli bývalí členové a hráči p. Stanislav Dynka a p. Miroslav Škrabal zlepšení finanční situace klubu. Bohužel hned v následujícím roce pan Dynka tragicky zemřel a pomoc ve financování na sebe vzal pan Škrabal. Jeho podpory jsme využívali až do roku 2004. Od konce 90. let jsme započali družební činnost ve vzájemných turnajích starých pánů s přáteli z Velkých Karlovic, později od roku 2004 s obcí Papradno ze Slovenska. V roce 2010-2011 byla provedena celková rekonstrukce hrací plochy včetně zavlažovacího systému a to hlavně díky dotaci MŠMT a Obce Jankovice.

    V naší TJ Sokol aktivně působil oddíl žáků, v letech 2000-2010 hrající soutěž OP sk. A, v letech 2010-2012 jej nahradil oddíl dorostu a po celou dobu oddíl mužů v ZT – A třídě. V soutěžním ročníku 2012-2013 jsme se po 35 letech dočkali vytouženého postupu mužstva mužů do OS sk. A. Tak jako v počátcích sportovního klubu, tak i dnes působí ve zdejším klubu hráči nejen místní, ale i z blízkého okolí.

Svými výkony může každý z nynějších hráčů přispět k dobré reprezentaci jankovského fotbalu. Dlouholetá historie klubu nás všechny k tomu zavazuje!

 

sokol