Obsah

Poplatky 2020


Poplatek za svoz komunálního odpadu

                        500,- Kč /poplatník/rok (250,- Kč/pololetí)

Poplatek za kabelovou televizi do 31.5.2020

                         750,- Kč /účastník  (5 x 150,- Kč/měsíc)      rozšířená nabídka

                         500,- Kč /účastník  (5 x 100,- Kč/měsíc)      základní nabídka

Poplatek ze psa   70,- Kč /rok

Stočné                 600,- Kč /osoba/rok    (dle uzavřené smlouvy)

Poplatky můžete uhradit jednorázově za celý rok se splatností 30.9.2020 nebo pololetně se splatností do 31.3.2020 a  do 30.9.2020, a to v hotovosti na obecním úřadě v Jankovicích v úřední hodiny, tj. pondělí 7.00 – 17.00 hodin a středa 7.00 – 17.00 hodin, nebo bezhotovostním převodem na účet obce Jankovice vedený u Komerční banky v Uh.Hradišti, číslo účtu 9523721/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné.


Žádáme občany o využívání bezhotovostního převodu pro platby poplatků.

Poplatky placené v hotovosti na OÚ budou vybírány od 17.2.2020.


Děkujeme za spolupráci.