Obsah

Poplatky 2021


Poplatek za svoz komunálního odpadu

500,- Kč /poplatník/rok 

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.9.2021 nebo ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31.3.2021 a do 30.9.2021

Poplatek ze psa   

za jednoho psa 70,-Kč/rok

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,-Kč/rok

Poplatek je splatný nejpozději do 30.9.2021

Stočné                

600,- Kč /osoba/rok    (dle uzavřené smlouvy)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.10.2021 nebo ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30.4.2021 a 31.10.2021

 

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na Obecním úřadě v Jankovicích v úřední dny tj. pondělí a středa 9.00 – 11.00 hodin a 14.00 – 17.00 hodin, nebo bezhotovostním převodem na účet obce Jankovice vedený u Komerční banky v Uh.Hradišti, číslo účtu 9523721/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné.


Žádáme občany o využívání bezhotovostního převodu pro platby poplatků.

Poplatky placené v hotovosti na OÚ budou vybírány od 15.2.2021.


Děkujeme za spolupráci.