Obsah

poplatky 2023

Student denního studia ubytovaný v místě studia doloží potvrzení o ubytování.

Poplatky 2023 ve formátu pdf zde ke stažení (223.95 kB)

Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zde ke stažení (2.01 MB)

Čestné prohlášení (studenti, osoby nezdržující se v obci atd.) zde ke stažení

Reklamační řád na odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v obci Jankovice.pdf (800.51 kB)