Obsah

Informace o obci

Obec Jankovice leží ve Zlínském kraji asi 15 km od Uherského Hradiště. Rozkládá se v údolí Chřibů, po obou stranách Jankovského potoka s orientací od JV k SZ. Nadmořská výška středu obce je 270m n.m.. Katastr obce hraničí s obcemi Salaš, Kostelany, Košíky, Kudlovice, Traplice a  Modrá.
Historie obce sahá do r.1648, kdy hrabě napajedlského panství Jan z Rottalu zakládací listinou z 1.2.1648 tuto obec založil.
V současné době   zde žije  463 obyvatel. Mezi vybavenost obce patří mateřská škola, zdravotní středisko, soukromá prodejna potravin, v provozu je soukromé pohostinství.
Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří kostel Nanebevzetí Panny Marie z r.1841, kaplička svatého Antonína. Střediskem kultury je kulturní dům nacházející se ve středu obce, dále přírodní letní areál Březičky. Důležitým střediskem kultury je místní knihovna s veřejným internetem. Nemalou součástí dění v obci je sport, především fotbal.  
Přes obec prochází turistické stezky ve směru od Kostelan, Salaše a Halenkovic. Obec Jankovice je členem Mikroregionu Staroměstsko, MAS Severní Chřiby a Pomoraví, SMO Východní Moravy a Sdružení místních samospráv .