Obsah

Historické barokní věžní hodiny

 

Hodinový stroj:

 

Výrobce: neznámý

Datace: konec II. pol. 18. století?

Rám stroje: klecový z ocelových pásnic

Krok jicího stroje: vřetenový

Bicí stroje: čtvrťový a hodinový

Rozměry : základní rám stroje - šířka 133 cm výška 87 + 30 cm hloubka 43 cm kyvadlo -               délka cca 125 cm

Poznámka: kostelu byl darován po jeho stavbě v r.1841 pravděpodobně z Velehradu

 

Věžní hodiny v dokumentech:

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Kroměříži 2.3.2009 (Mgr. Anna Grossová):

„Hodinový stroj vznikl pravděpodobně kolem poloviny 18. století. Do věže kostela v Jankovicích, který je datován roku 1840, byl umístěn druhotně. Hodinový stroj je jedinečnou ukázkou práce „nepochybně zkušeného a pravděpodobně i renomovaného hodináře.  Čtyři celokovové ciferníky jsou nepůvodní, byly vyrobeny v průběhu 2. poloviny 20. století firmou OPP Vyškov, včetně ručiček a ručičkových strojů. Původní ručkové stroje a hřídele rozvodu k původním ciferníkům jsou ve věži pouze tři. Z původního systému odbíjení, které bylo prováděno na zvony, se dochoval jen jeden. Dále se dochovaly poškozené paličkové stroje a pákový systém převodu tahové síly“.

Odbor architektury, plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště – Rozhodnutí č.10/2009 (Ing.arch. Radka Borunská):

„Hodinový stroj je zhotoven technologií ručního kování. Konstrukční řešení je neobvyklé a vyskytuje se na něm celá řada zajímavých konstrukčních detailů. Spoje na hodinovém stroji jsou převážně klínové, místy šroubové. Hodinový stroj z 18. století je nedílnou součástí objektu kostela, jenž je prohlášen za kulturní památku. Památková ochrana se tudíž vztahuje i na tento stroj“.

Ze zprávy restaurátora: (ak.sochař Petr SKÁLA – www.veznihodiny.cz)

Konstrukční řešení hodinového stroje je neobvyklé, je zde kombinován osvědčený starší typ vřetenového krokového mechanismu s korunovým krokovým kolem a krátkým kyvadlem s tehdy novým (cca od pol. 18. stol.) způsobem uložení jednotlivých strojů v rámu – uložením vedle sebe, s hřídelemi kolmými podélné ose rámu. Lana závažového pohonu jsou zde navíjena na lanové bubny klikou přímo, bez prostřednictví pastorků. Na hodinovém stroji je mnoho zajímavých konstrukčních detailů: vodorovné závěrkové kolo hodinového bicího stroje otáčené šnekovým převodem (toto řešení lze doložit u pražského hodináře Franze Summereckera, pol. 19. stol. – zámek Bezno), převedení točivého momentu z minutové hřídele jicího stroje soukolím na hřídel vystupující z rámu na opačné straně hodinového stroje a především malovaný kontrolní ciferníček - na předchozím stanovišti jistě dobře viditelný, zde však přivrácený ke zdi věže. Vřeteno krokového mechanismu jicího stroje je zde ještě pevně spojeno s kyvadlovou tyčí, ale čep vřetene, který tak tvoří zároveň i závěs kyvadla, je uložen na otočném kolečku. Velký podíl tření v čepu je tak převeden na nepatrné tření valivé na malý čep kolečka (toto řešení používal u systému rozvodů točivého momentu pražský hodinář Sebastian Londensperger ve II. pol. 18. století).

 

Veškeré informace o restaurování hodinového stroje:

webové stránky: http://jankovske-hodiny.unas.cz/

 

Kostelní zvony

  1. Zvon zasvěcený sv. Františku z Pauly, odlitý v roce 1841 zvonařskou dílnou Straub v Olomouci. Na zvon jsou odbíjeny celé hodiny.
  2. Menší zvon tzv. „umíráček“ – jeho název není znám. Tento zvon odbíjí hodinové čtvrtě.

Prohlídka hodin pro zájemce je možná v průběhu roku kdykoliv po telefonické domluvě: Robert Bartošík, telefon: 731314236