Obsah

kap3Kaplička sv. Antonína

Za obcí, kde údolí uzavírá  z obou stran les, můžeme spatřit po pravé straně u cesty vedoucí dále do nitra Chřibů nevelkou kapličku sv. Antonína. Je druhou církevní stavbou v Jankovicích. I když je několikanásobně menší, než kostel Nanebevzetí panny Marie, zaslouží si také pozornost.
V r.1906 ji nechal postavit občan Josef Zgarbík. Vkladem 500,-Kč tak z velké části hradil veškeré náklady. Jeho stejnojmenný syn (nar.1913) získal teologické vzdělání a v církevní hierarchii získal titul republikového jezuitského provinciála. Zednické práce provedl František Veselka, bohužel další jména se zatím nepodařio dohledat, ale řemeslníků muselo být více neboť ke kapličce patří také kamenné schody a především krásné kovové zábradlí, jehož výplň byla téměř shodná s kovovou výplní dveří.
Při stavbě vodní nádrže a mostu přes potok v roce 1976 byly provedeny rozsáhlé terénní úpravy v okolí kapličky. U příležitosti výročí 350 let založení obce Jankovice byla provedena celková rekonstrukce. Pracovně i finančně nejnáročnější byla oprava sochy sv.Antonína, která byla značně poškozena. Práci provedl pan Hrabal z uměleckoprůmyslové školy  Uherské Hradiště. Slavnostní vysvěcení kaple bylo 15.8.1998 páterem Zdeňkem Zlámalem. Náklady na rekonstrukci uhradil náš rodák Antonín Lapčík.
V blízkosti kapličky se nachází studánka, na jejíž kamenné klenbě je vytesán letopočet 1912. V okolí kapličky se dříve nacházely dvě lípy, které však po nešetrném ořezávání zaschly. Proto v nedávné době byly vysazeny lípy nové.

 

kap1 kap2