Obsah

Symboly obce

Znak a prapor obce

Dne 19.11. 2001 v Praze byl obci Jankovice na uherskohradišťsku slavnostně udělen nový znak a prapor obce. Předání se zúčastnila starostka Anna Vydržalová společně s místostarostou Františkem Šimkem a z rukou předsedy poslanecké sněmovny Václava Klause oficiálně znak a prapor převzali. Znak a prapor obce Jankovice byl slavnostně vysvěcen dne 20. července 2002 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích.

Autorem návrhů našich obecních symbolů (znaku a praporu) je heraldik Miroslav Pavlů z Kelče. Pojal myšlenku vyjádřit v nich charakteristiku našeho jankovického regionu. Na původním znaku motiv tří stromů - pravděpodobně lip -  vyrůstajících z pažitu doplnil erbovními znaky zakladatele obce hraběte Jana z Rottalu a motivem mariánské lilie symbolizující kostel jankovické farnosti. Dominující modrá barva na znaku pak má připomínat Jankovský potok, který pramení na našem katastru a tvoří osu obce jako vesnice řadového typu, kde nevznikala vzhledem k členitosti terénu náves. Charakteristické tři stromy,  kde na původním znaku prostřední částečně převyšoval oba krajní, jsou na novém znaku zlaté a stejně vysoké a jsou zasazeny na bílý pahorek.

Znak

má červeno-modře zvýšeně dělený štít, nahoře stříbrný heroldský kříž s modrou lilií uprostřed, dole stříbrného návrší vyrůstají tři zlaté listnaté stromy.

 

znak

Prapor

tvoří pět vodorovných pruhů - modrý, žlutý, červený, žlutý a modrý v poměru 3:1:6:1:3. V červeném pruhu se nachází bílý středový kříž s rameny širokými jednu třetinu šířky červeného pruhu, ve středu kříže modrá lilie. Poměr k délce listu je 2:3.

 

prapor