Obsah

foto mšMATEŘSKÁ ŠKOLA

Budova školy byla založena roku 1900 původně jako škola základní pro 1. stupeň, později byl v jejích prostorách zřízen útulek pro děti. Dnes slouží jako mateřská škola. Prostory MŠ sestávají ze 2 prostorných tříd a jedné ložnice. Škola má samostatnou kuchyni. MŠ je jednotřídní. Je situovaná v klidné části vesnice přímo na úpatí hor. Pracovní kolektiv sestává ze 2 pedagogických pracovnic, školnice a kuchařky. Veškeré snažení zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde děti byly šťastné a spokojené. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti.

Snahou naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, vytváření podmínek k rozvoji jejich osobnosti i ke komunikaci s ostatními, samostatné orientaci v okolním světě. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání podle individuálních a věkových možností a zájmů dětí.