Obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Budova školy byla založena roku 1900 původně jako škola základní pro 1. stupeň, později byl v jejích prostorách zřízen útulek pro děti. Dnes slouží jako mateřská škola. Prostory MŠ sestávají ze 2 prostorných tříd a jedné ložnice. Škola má samostatnou kuchyni. MŠ je jednotřídní. Je situovaná v klidné části vesnice přímo na úpatí hor. Pracovní kolektiv sestává ze 2 pedagogických pracovnic, školnice a kuchařky. Veškeré snažení zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde děti byly šťastné a spokojené. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti.

Snahou naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, vytváření podmínek k rozvoji jejich osobnosti i ke komunikaci s ostatními, samostatné orientaci v okolním světě. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání podle individuálních a věkových možností a zájmů dětí.


ORGANIZACE  MATEŘSKÉ ŠKOLY JANKOVICE 

 1. Děti se přijímají do MŠ od 6:50 do 8:30 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.
 2. Děti podléhající Povinné předškolní docházce a děti s odkladem školní docházky musí být v mateřské škole do 8.00.
 3. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě!
 4. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě. Bez něj učitelka nikomu jinému dítě nepředá!
 5. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí !!
 6. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ !
 7. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny…
 8. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.
  Rodiče jsou rovněž povinni odhlásit dítěti stravu den předem. V případě náhlé nemoci je možné si stravu vzít domů (týká se to jen prvního dne nečekané nemoci).
 9. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné, tj. do 15. dne následujícího měsíce platebním převodem (inkaso).
 10. Rodiče jsou povinni zaplatit včas úplatu za vzdělávání, tj. do 15. dne v měsíci platebním převodem (inkaso).
 11. Rodiče mají právo po domluvě přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.
 12. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.
 13. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).
 14. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby předání dítěte rodiči nebo jeho zástupci.
 15. Rodiče spolupracují s mateřskou školou v rámci otužování dětí, tzn. připravují dětem vhodné oblečení do skříňky. Na vycházku učitelky zodpovědně vyberou části oblečení podle aktuální venkovní teploty a počasí.
 16. Na začátku školního roku přinesou rodiče jedno balení toaletního papíru, jedno balení papírových kapesníků, jedno balení ubrousků (stolování).
 17.  Dítě potřebuje:

  - oblečení do herny
  - oblečení na zahradu či vycházku (počítejte s tím, že se dítě umaže)
  - náhradní oblečení do skříňky (spodní prádlo, ponožky, punčochové kalhoty, tričko)
  - pyžamo, pláštěnku, gumáky
  - přezůvky s plnou patou (ne pantofle)   
  Všechny věci, prosím, podepište!!!

 18. Ve třech letech by dítě mělo umět: oblékat se a obouvat, zvládat hygienické návyky (toaleta, mytí…), samostatně se najíst, domluvit se s dospělým.