Obsah

Projekty

PODPOROVATELEM MŠ JANKOVICE JE

logo


PROJEKTY REALIZOVANÉ MŠ JANKOVICE

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005889

Identifikace žádosti (Hash): fMjpLP
Zkrácený název projektu: Šablony MŠ Jankovice
Projekt
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Šablony MŠ Jankovice
Název projektu EN: Templates day-care center Jankovice

 

mšmt

Za poskytnutou dotaci děkujeme.