Obsah

Český svaz žen, z.s. základní organizace Jankovice dne 3. února 2024 ukončil svou činnost v naší obci.

Český svaz žen, z.s.

IČO 00442801

 

Účelem spolku je:

- prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich potřeb ve společnosti

- podíl na zlepšování kvality života v místě působení

- aktivní podpora rodiny a partnerství v rodině, slaďování profese a rodiny, mezigeneračních vztahů

- rozvoj osobnosti ženy formou vzdělávacích programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti

- humanitární aktivity

- uspokojování kulturně společenských zájmů členek

 

Předsedkyně: Anna Vydržalová

 

fotofotofotofoto