Obsah

Římskokatolická farnost Jankovice    

IČO 46254986

 

Římskokatolická farnost Jankovice je instituce duchovní správy poskytované římskokatolickou církví.

 

Duchovní správce: P. Mgr. Pawel BILIŃSKI 

Ohlášky farnosti Jankovice