Obsah

Singulární Společnost Jankovice, z.s.    

IČO 60371480

 

Účelem Společnosti je vytvoření podmínek pro zajištění výkonu vlastnického práva k lesním a hospodářským pozemkům, které jsou ve spoluvlastnictví členů Společnosti.

 

Předseda: František Viktora


Oznámení Singulární Společnosti Jankovice, z.s.

V roce 2023 Společnost občanům nabízí možnost pronájmu části pozemků za účelem pastvy, pěstování plodin, nebo výsadby ovocných stromů na základě uzavření pachtovní smlouvy. Zájemci o možnost hospodaření na singulárních pozemcích se mohou přihlásit u místopředsedy Správní rady pana Lubomíra Remeše, tel: 608 480722.

Zájemci o samovýrobu palivového dřeva, případně nákupu kulatiny, se mohou hlásit u předsedy Správní rady pana Františka Viktory, tel: 605 402936. 


Dokumenty

Stanovy Společnosti.pdf (1.27 MB)

Představitelé Společnosti.pdf (90.29 kB)