Obsah

TJ Sokol Jankovice, z.s.  

IČO 61704202

 

Účelem spolku je:

- provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

- vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže

- budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

- vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

- hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

- zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

- dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Předseda: Radek Šilc

 

TJ Sokol Jankovice z.s. HISTORIE KLUBU.pdf (964.39 kB)

 

so

 

sokol