Obsah

Státní rozpočet

ROK 2018

mvObci Jankovice byla poskytnuta ze státního rozpočtu z kapitoly 314 - Ministerstva vnitra  investiční dotace ve výši 450 000,- Kč na pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu, registrace akce ID 014D24100 8389.

 

Další část celkových způsobilých výdajů akce do výše 300 000,- Kč je krytá z rozpočtu Zlínského kraje, smlouva o poskytnutí investiční dotace č. D/2631/2018/KH

Celkové náklady činí  922 988,- Kč, podíl obce Jankovice na projektu je  172 988,- Kč.

Za dotaci děkujeme.


 

ROK 2017

Rozhodnutím Ministerstva kultury, č.j. 319/MK-S 2611/2017 OULK, o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení VISK 3 ze dne 24. 3. 2017,  byla obci Jankovice poskytnuta dotace na realizaci projektu „Pořízení PC pro přístup veřejnosti k internetu“ ve výši 14 000,- Kč.

Celková výše uznatelných výdajů:      20 490,47 Kč

Podíl obce Jankovice:                           6 490,47 Kč

Za poskytnutou dotaci děkujeme

 


 

ROK 2016

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, reg.č. 120/2016-17250BI, o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova (16.D.) ze dne 30. 5. 2016,  byla obci Jankovice poskytnuta dotace na realizaci akce „Místo pasivního odpočinku“ ve výši  60 000,- Kč.

Celková výše uznatelných výdajů:      86 070,- Kč

Podíl obce Jankovice:                         26 070,- Kč

Za poskytnutou dotaci děkujeme

 

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, reg.č. 455/2016-17250BI, o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova (16.A.) ze dne 21. 6. 2016,  byla obci Jankovice poskytnuta dotace na realizaci akce „Oprava kříže na dolním konci v Jankovicích“ ve výši 109 000,- Kč.

Celková výše uznatelných výdajů:      157 123,- Kč

Podíl obce Jankovice:                           48 123,- Kč

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

mz

 

Rozhodnutím Ministerstva kultury, č.j. 323/MK-S 4205/2016 OULK, o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení VISK 3 ze dne 30. 3. 2016,  byla obci Jankovice poskytnuta dotace na realizaci projektu „Modernizace knihovny a dokončení automatizace“ ve výši 13 000,- Kč.

Celková výše uznatelných výdajů:      18 865,- Kč

Podíl obce Jankovice:                            5 865- Kč

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

 


 

ROK 2015

Obci Jankovice byla poskytnuta  z Ministerstva životního prostředí účelová dotace ve výši 780 876,- Kč na akci  "Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Jankovice".

Dotace FS      737 494,- Kč  (neinv. 532 822,50,  inv. 204 671,50)

Dotace SFŽP   43 382,- Kč  (neinv.   31 342,50,  inv.   12 039,50) 

Za dotaci děkujeme.

 


ROK 2013

Obci Jankovice byla poskytnuta  z Ministerstva obrany účelová neinvestiční dotace ve výši 177.000,- Kč na akci "Jankovice - oprava pomníku obětem světových válek"

Za dotaci děkujeme.

Oprava pomníku


 

ROK 2012

Obci Jankovice byla poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj  účelová investiční dotace ve výši   86.000,- Kč na akci "Realizace dětského hřiště v Mateřské škole Jankovice".

Za dotaci děkujeme.