Obsah

Zlínský kraj

kr

ROK 2018

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 23.4.2018, číslo usnesení 0313/Z12/18, poskytnutí investiční dotace do výše 300 000,- Kč obci Jankovice na pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO.  Zlínský kraj uzavřel s obcí Jankovice dne 10.7.2018 smlouvu o poskytnutí dotace  č. D/2631/2018/KH.

Další část celkových způsobilých výdajů akce ve výši 450 000,- Kč je krytá ze státního rozpočtu z kapitoly 314 - Ministerstva vnitra (registrace akce ID 014D24100 8389 Jankovice - Dopravní automobil).

Celkové náklady činí  922 988,- Kč, podíl obce Jankovice na projektu je  172 988,- Kč.

Za dotaci děkujeme.


ROK 2016

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo  dne 20.4.2016, číslo  usnesení 0679/Z21/16, poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje obci Jankovice do výše  30.000,- Kč, číslo smlouvy D/1182/2016/KH,  na nákup 3 kusů zásahových oděvů, 2 kusů zásahových přileb, 3 párů zásahové obuvi, 2 párů zásahových rukavic, pro jednotku SDH Jankovice.

Za dotaci děkujeme.


 

ROK 2014

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla z  rozpočtu Zlínského kraje obci Jankovice poskytnuta účelová neinvestiční  dotace ve výši  4.200,- Kč  na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jankovice .

Za dotaci děkujeme.

 

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla z  rozpočtu Zlínského kraje obci Jankovice poskytnuta podpora formou dotace ve výši  168.000,- Kč  na realizaci projektu nazvaného : Územní plán Jankovice  (tj. 49,59 % celkových skutečných způsobilých výdajů projektu) .

Za dotaci děkujeme.


 

ROK 2013

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla z  rozpočtu Zlínského kraje obci Jankovice poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši  40.000,- Kč na nákup plovoucího čerpadla a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Jankovice.  

Za dotaci děkujeme.


 

ROK 2012

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla z  rozpočtu Zlínského kraje obci Jankovice poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši  40.000,- Kč na akci „Restaurování Šmolcova kříže z roku 1881 v k.ú. Jankovice“, číslo smlouvy:  D/1551/2012/KUL.

Za dotaci děkujeme.

Opravený kříž