Obsah

Strategický rozvojový plán obce

Strategický rozvojový plán obce Jankovice na léta 2018 - 2026 s vizí do roku 2034 nastiňuje budoucnost obce Jankovice a může se v průběhu let měnit podle potřeb občanů a možností financování.

Strategický rozvojový plán obce Jankovice 2018 - 2026, s vizí do roku 2034