Obsah

VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE JANKOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

zde ke stažení 

Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č. 1/2021 o místním poplatku ua užívání veřejného prostranství

zde ke stažení


Řád veřejného pohřebiště     zde ke stažení 

 


Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č. 4/2019  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zde ke stažení

 


Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

zde ke stažení

 


Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jankovice

zde ke stažení

 


Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

zde ke stažení

 


Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č. 2/2015, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

zde ke stažení

 


Nařízení obce č. 1/2013 Tržní řád   zde ke stažení

 


Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Jankovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

zde ke stažení