Obsah

VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE JANKOVICE

 

 

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Ve Sbírce právních předpisů naleznete všechny platné Obecně závazné vyhlášky obce Jankovice.


Řád veřejného pohřebiště     zde ke staženi


Nařízení obce č. 1/2013 Tržní řád   zde ke stažení