Obsah

Doručování zásilek občanům s trvalým pobytem v sídle ohlašovny

Informace o doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Jankovice 15, 687 04.

Obecní úřad Jankovice nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Jankovice 15, 687 04. Pouze umožňuje uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv zásilky samé (v souladu s § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v kanceláři Obecního úřadu Jankovice , kontaktní telefon 572 572 724.

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je možno vyzvednout v úřední hodiny Obecního úřadu Jankovice tj. v pondělí a ve středu 7.00h-12.00h a 12.30h-17.00h.

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v kanceláři Obecního úřadu Jankovice pouze po dobu jeho platnosti,

Samotné doporučené zásilky jsou ukládány na pobočce České pošty, Traplice 240, 687 04. Obyčejné zásilky se neukládají a vrácí odesílateli.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy:

 

Informační leták MV ČR - trvalý pobyt na ohlašovně (255.2 kB)

 
Aktuální seznam oznámení o uložení výzvy k převzetí zásilky a poučení občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Jankovice

(aktualizace 25.3.2024)

Občané níže uvedení s trvalým pobytem na adrese Jankovice 15, 687 04, mají na podatelně Obecního úřadu Jankovice k vyzvednutí výzvy o uložení doporučených zásilek

Jméno a příjmení adresáta Datum uložení zásilky Poslední den k vyzvednutí zásilky Úložní místo Česká pošta
Martin Šilc 25.3.2024 5.4.2024 Traplice