Obsah

KONTEJNERY na třídění odpadu

1. Žluté kontejnery (plasty, PET láhve, fólie, PE, PVC, polystyren)

2. Modré kontejnery (papír)

3. Zelené a bílé kontejnery (sklo bílé, sklo barevné)

4. Černý kontejner (kovy)

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz nebezpečného odpadu je prováděn 2x ročně, stanoviště je vždy na prostranství před OÚ.

Do nebezpečného odpadu patří: rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, baterie a akumulátory. 

Termíny svozu nebezpečného odpadu v roce 2023:​

termíny budou zveřejněny v průběhu roku 2023

 

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Svoz objemného odpadu je prováděn 2x ročně, stanoviště je vždy na prostranství před OÚ.

Do objemného odpadu patří: starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, sportovní náčiní, autosklo, hadry, umakart, lepenky, guma

Termíny svozu objemného odpadu v roce 2023:​

termíny budou zveřejněny v průběhu roku 2023

 

OLEJE A TUKY Z KUCHYNĚ

Ve dvoře OÚ je umístěna nádoba na oleje a tuky z kuchyně.
Vhazujte je prosím v uzavřených PET lahvích.

 

ELEKTROODPAD

Ve dvoře OÚ je umístěn kontejner na elektroodpad.

sběrná místaletákleták

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ OBCE JANKOVICE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (814.16 kB)

 

Odpadové hospodářství obce Jankovice za rok 2021 (422.87 kB) 

Informace občanům Obec Jankovice o odpadech za rok 2022.pdf (1.97 MB)